Gestió de l’empresa en crisi

Com que no hi ha cap empresa que no passi per un període de crisi en algun moment de la seva vida, treballem per que aquest sigui el més curt possible i serveixi per sortir enfortit.

Ho fem tant mitjançant l’assessorament extern com actuant a través de la figura dels “ interim management”.

Diagnòstic de la Situació Actual de l’Empresa. El retard en la detecció de la situació de crisi és la norma comuna de les empreses que van a concurs de creditors a liquidació. Cal estudiar les possibilitats tant positives com negatives que tenim sobre la taula.

Estudi de l’Estratègia. En funció del Diagnòstic de la Situació Actual de l’Empresa cal establir el camí a seguir:

 • Elaboració de Plans de Viabilitat.
  • Objectius, estratègies i mitjans a utilitzar per desenvolupar el projecte empresarial, prèviament pactat.
  • Execució i control del pla, adaptat a cada cas concret, i acompanyant a l’empresari.
   • Reestructuració empresarial.
   • Racionalització de productes.
   • Racionalització de l’estructura financera a curt termini.
   • Re negociació de deutes.
   • Reducció de costos.
   • Racionalització de la plantilla.
   • Cobrament d’impagats.
 • Elaboració de Plans de Liquidació.
  •  Dissolució i Liquidació Ordenada.
   • Pla de Pagament Creditors. Negociació i Mediació.
 • Preparació al Concurs d’Creditors.
  • Assessorament i assistència en la preparació de documentació per a la sol·licitud de concurs i al llarg de tot el procediment.
  • Assessorament i direcció lletrada en el procediment concursal.
  • Preparació del Pla de Viabilitat que doni continuïtat a l’empresa.
  • Preparació del Conveni d’Creditors. Negociació i Mediació.
  • Preparació del Pla de Liquidació.