Contacta amb nosaltres

Formulari de consulta

Es poden realitzar consultes sense cost ni compromís.

La resposta a les consultes orientatives consisteix en la simple indicació genèrica o preliminar, provisional i no vinculant, sobre l’assumpte plantejat, i sobre la base de les manifestacions contingudes en la sol·licitud. No te cost, i representa una primera aproximació al tema, en el que es pot aprofundir a voluntat de l’interessat, mitjançant la signatura del corresponen contracte de prestació de serveis.